Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRƏ

ƏQRƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğrə. iğrə < əkrə. yəhərin altından əklənən keçə, örtü

ƏQRƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğrə. təkəlti keçəsi

ƏQRƏ : Turuz Dictionary

əkrə. zəmi

ƏQRƏ : Turuz Dictionary

əğrə. əğib. qayıq. yanaki. yanpörtü. səpəki. çəpəki. bir yanlı. kəc

ƏQRƏ : Turuz Dictionary

əkrə. zəmi

ƏQRƏ : Turuz Dictionary

əğrə. əğib. qayıq. yanaki. yanpörtü. səpəki. çəpəki. bir yanlı. kəc