Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRƏBALAŞMAQ

ƏQRƏBALAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qohumlaşmaq

ƏQRƏBALAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sığınlaşmaq

ƏQRƏBALAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sınaşmaq

ƏQRƏBALAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sınğarışmaq

ƏQRƏBALAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sınsırmaq

ƏQRƏBALAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sinsirmək

ƏQRƏBALAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

soğunlaşmaq (soxunlaşmaq)