Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRƏBALIQ

ƏQRƏBALIQ : Turuz Farsca - Türkce

eldaşlıq eldaşların biri birinə qarşı olan duyquları

ƏQRƏBALIQ : Turuz Farsca - Türkce

əməxalalıq

ƏQRƏBALIQ : Turuz Farsca - Türkce

gerindaşçılıq qohumluq. yaxınçılıq

ƏQRƏBALIQ : Turuz Farsca - Türkce

qarabıt

ƏQRƏBALIQ : Turuz Farsca - Türkce

qaramat

ƏQRƏBALIQ : Turuz Farsca - Türkce

qaramıt

ƏQRƏBALIQ : Turuz Farsca - Türkce

qaraşıt

ƏQRƏBALIQ : Turuz Farsca - Türkce

qaratıc

ƏQRƏBALIQ : Turuz Farsca - Türkce

qaratış

ƏQRƏBALIQ : Turuz Farsca - Türkce

qarındaşlıq qohumluq

ƏQRƏBALIQ : Turuz Farsca - Türkce

qatalıq

ƏQRƏBALIQ : Turuz Farsca - Türkce

qatalıq

ƏQRƏBALIQ : Turuz Farsca - Türkce

qatarıt

ƏQRƏBALIQ : Turuz Farsca - Türkce

qatrat

ƏQRƏBALIQ : Turuz Farsca - Türkce

qatrıt

ƏQRƏBALIQ : Turuz Farsca - Türkce

qısımlıq qərabət

ƏQRƏBALIQ : Turuz Farsca - Türkce

qoğumluq

ƏQRƏBALIQ : Turuz Farsca - Türkce

qohumluq səbəbi, nisbəti qohumluq

ƏQRƏBALIQ : Turuz Farsca - Türkce

qoşumluq

ƏQRƏBALIQ : Turuz Farsca - Türkce

qundaqlıq

ƏQRƏBALIQ : Turuz Farsca - Türkce

oyurluq

ƏQRƏBALIQ : Turuz Farsca - Türkce

öğürlük

ƏQRƏBALIQ : Turuz Farsca - Türkce

sığınlıq

ƏQRƏBALIQ : Turuz Farsca - Türkce

sınarlıq

ƏQRƏBALIQ : Turuz Farsca - Türkce

sınğarlıq

ƏQRƏBALIQ : Turuz Farsca - Türkce

sınğıllıq

ƏQRƏBALIQ : Turuz Farsca - Türkce

sınıllıq
bu ölkədə qaramatım yoxdur

ƏQRƏBALIQ : Turuz Farsca - Türkce

sinsarlıq

ƏQRƏBALIQ : Turuz Farsca - Türkce

sınsarlıq

ƏQRƏBALIQ : Turuz Farsca - Türkce

soğunluq (soxurluq)

ƏQRƏBALIQ : Turuz Farsca - Türkce

sümükçülük

ƏQRƏBALIQ : Turuz Farsca - Türkce

tuşsuluq

ƏQRƏBALIQ : Turuz Farsca - Türkce

tuştuluq

ƏQRƏBALIQ : Turuz Farsca - Türkce

tutsuluq

ƏQRƏBALIQ : Turuz Farsca - Türkce

tutşılıq

ƏQRƏBALIQ : Turuz Farsca - Türkce

tutşuluq

ƏQRƏBALIQ : Turuz Farsca - Türkce

yaxınlıq

ƏQRƏBALIQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Qohumluq, yaxınlıq.
Aralarında əqrəbalıq vardır.