Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRƏBLİ

ƏQRƏBLİ : Azerbaijani English Dictionary

s. [saat] [i.s.] with / having a hand; [kompas və s.] [i.s.] without / having a pointer

ƏQRƏBLİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. Əqreb çox olan. Əqrəbli səhralar.
Əqrəbli çöllərdə bağ-bostan quran; Zəhməti güldürən sənət olacaq. S.Vurğun.