Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRƏC

ƏQRƏC : Turuz Dictionary

əğrəc. arğaq. ırğaq. ərsin. başı əğri dəmir, ox. balığ ovuna yarar arac

ƏQRƏC : Turuz Dictionary

əğrəc. əğircək. gərmənə. kirmən. cəhrə. yoğurcaq. bükəc. sap əğirməyə əl

ƏQRƏC : Turuz Dictionary

əğrəc. arğaq. ırğaq. ərsin. başı əğri dəmir, ox. balığ ovuna yarar arac

ƏQRƏC : Turuz Dictionary

əğrəc. əğircək. gərmənə. kirmən. cəhrə. yoğurcaq. bükəc. sap əğirməyə əl