Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRƏNÇİLİK

ƏQRƏNÇİLİK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkrənçilik. əkmək. əkinçilik

ƏQRƏNÇİLİK : Turuz Dictionary

əkrənçilik. xocalıq. təsərrüfat. əqrikalçır

ƏQRƏNÇİLİK : Turuz Dictionary

əkrənçilik. xocalıq. təsərrüfat. əqrikalçır