Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRƏNMƏK

ƏQRƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğrənmək. əğininmək. əğilənmək. əğrinmək. əğinmək. yönəlinmək. girişimmək. gərişimmək. girəyişmək. istənmək. istəsinmək. axınmaq. axqınmaq. axıntamaq. axışınmaq. çəkişinmək. meyl edmək. meyillənmək. mayillənmək. meyillik, təmayül göstərmək

ƏQRƏNMƏK : Turuz Dictionary

əğrənmək. yırqanmaq. ırqanmaq.
yer beşiyi əğrənər, yalqu oğlu əğlənər. (yalqu oğlu: bəni adəm)

ƏQRƏNMƏK : Turuz Dictionary

əğrənmək. yırqanmaq. ırqanmaq.
yer beşiyi əğrənər, yalqu oğlu əğlənər. (yalqu oğlu: bəni adəm)