Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRAN

ƏQRAN : Turuz Farsca - Türkce

ənzər qərinə

ƏQRAN : Turuz Farsca - Türkce

oydaş

ƏQRAN : Turuz Farsca - Türkce

əş

ƏQRAN : Turuz Farsca - Türkce

qardaş
bu iyilik elə öbürünün qardaşıdır

ƏQRAN : Turuz Farsca - Türkce

qur

ƏQRAN : Turuz Farsca - Türkce

oxşar

ƏQRAN : Turuz Farsca - Türkce

taydaş əmsal. boydaş. taydaş. əmsal

ƏQRAN : Turuz Farsca - Türkce

yar yoldaş əmsal