Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRANLI

ƏQRANLI : Turuz Farsca - Türkce

asalı < yasılı < yansalı (

ƏQRANLI : Turuz Farsca - Türkce

ağdaşlı

ƏQRANLI : Turuz Farsca - Türkce

aşabaşlı

ƏQRANLI : Turuz Farsca - Türkce

əkdaşlı

ƏQRANLI : Turuz Farsca - Türkce

əkdəşli

ƏQRANLI : Turuz Farsca - Türkce

ənizdəşli

ƏQRANLI : Turuz Farsca - Türkce

ənzərli

ƏQRANLI : Turuz Farsca - Türkce

ərabərli

ƏQRANLI : Turuz Farsca - Türkce

dəngəkli

ƏQRANLI : Turuz Farsca - Türkce

dəngəli

ƏQRANLI : Turuz Farsca - Türkce

dəngli

ƏQRANLI : Turuz Farsca - Türkce

əmsallı

ƏQRANLI : Turuz Farsca - Türkce

əşitli

ƏQRANLI : Turuz Farsca - Türkce

əşli

ƏQRANLI : Turuz Farsca - Türkce

kimili

ƏQRANLI : Turuz Farsca - Türkce

lingəkli

ƏQRANLI : Turuz Farsca - Türkce

lingəli

ƏQRANLI : Turuz Farsca - Türkce

manğzdaşlı

ƏQRANLI : Turuz Farsca - Türkce

özdəşli

ƏQRANLI : Turuz Farsca - Türkce

taylı

ƏQRANLI : Turuz Farsca - Türkce

təkinli muşabehli. manğzdaşlı. maadilli. həmvarlı

ƏQRANLI : Turuz Farsca - Türkce

yanalı

ƏQRANLI : Turuz Farsca - Türkce

yansalı >yasılı > asalı (

ƏQRANLI : Turuz Farsca - Türkce

yasılı > yansalı >asalı (