Multilingual Turkish Dictionary

ƏQSİLMƏSİN

ƏQSİLMƏSİN : Turuz Dictionary


əksilməsin dilədik, əksildilər olanlar, olanı sən dərkilə, qalanlarda əksilər. (dərkilə: düşün. fərq ed)

ƏQSİLMƏSİN : Turuz Dictionary


əksilməsin dilədik, əksildilər olanlar, olanı sən dərkilə, qalanlarda əksilər. (dərkilə: düşün. fərq ed)