Multilingual Turkish Dictionary

ƏQSİNƏ

ƏQSİNƏ : Turuz Dictionary

əksinə. kəstinə. təpzinə. tərsinə. kivzinə. qarşına. ziddinə.
indi daha təpzinə davranma çağı yetdi ya

ƏQSİNƏ : Turuz Dictionary

əksinə. kəstinə. təpzinə. tərsinə. kivzinə. qarşına. ziddinə.
indi daha təpzinə davranma çağı yetdi ya