Multilingual Turkish Dictionary

ƏQSİNƏN

ƏQSİNƏN : Turuz Dictionary

əksinən. əsginən. əzilən. döğülən. döğgün. oğqunan. oğunan. tapdanan. yapdanan. yastanan. yastalan. yıpranan. yapınan. yoğqanan. yoğlanan. ayaqlanan. çeğnənən. çiğnənən. basınan. qayrılan. üzgülən. salqınan. düşrülən. əzişən. əzgişən. əsginən. sızqınan. əğinən. əğingən. gəvşənən. gəvşəgin. enginən. qırpanan. örsələn. məzlum

ƏQSİNƏN : Turuz Dictionary

əksinən. əsginən. əzilən. döğülən. döğgün. oğqunan. oğunan. tapdanan. yapdanan. yastanan. yastalan. yıpranan. yapınan. yoğqanan. yoğlanan. ayaqlanan. çeğnənən. çiğnənən. basınan. qayrılan. üzgülən. salqınan. düşrülən. əzişən. əzgişən. əsginən. sızqınan. əğinən. əğingən. gəvşənən. gəvşəgin. enginən. qırpanan. örsələn. məzlum