Multilingual Turkish Dictionary

ƏQSİQLİ

ƏQSİQLİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əksikli.
əksiklik. yetərsizlik. yetməzlik. kifayətsizlik.
əksik. yetməyən yetərsiz. kifayətsiz

ƏQSİQLİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əksikli. qusurlu. söqünclü. ayıblı

ƏQSİQLİ : Turuz Dictionary

əksikli. əsgikli. qaralı. çapalı. çəpəli. eybili. ayıblı. qəbeh. quraşıq. qurışıq. qırıq. qırqığ. bulaşıq. bələşik. çıpılı. ləkəli. paslı. pasaqlı. çıpıtlı

ƏQSİQLİ : Turuz Dictionary

əksikli. əsgikli.
kovsuk. oğsuq. yoxsuq. yoxana. yoxsul. yoxuz. qopuq. qırtıl. qağraz. qağrız. qaqarız. koğuz. koğruz. koğarız. kovuz. kovruz. kovarız. yavınc. möhtac. quru. yalnağ. fəqir.
yoxsun. qıyıq. qıtıq. alçaqlı. aşağlı. utanclı.
sökük. yarıq. yarlıq. kovdan. kovcan. aciz.
azıl. azlı. azınlı. azılcı. azıq. kəmik. kəmit. qalıqlı. çəntik. çantıq. çaltıq. kəntik. kərtik. kantıq. qantıq. kitikli. qıtıqlı. qırıqlı. qısırlı. qusurlu. qopuq. çala. çalaqıt. alayarım. çalayarım. (alayarımçıq. natəmam). çalabur. naqis. nuqsanlı. tamsızıl.
qıslı. qınlı. qınalı. qısıq. saçmalı. saçalı. sapmalı. sapalı. suçlu. bələşik. quraşıq. qurışıq. bulaşıq. bunaşıq. quraşıq. qurışıq. xətalı.
kəmyab.
darlıq. qıtlı. qillət.
sıxıntılı. qızlac. qıslac. qıylac. kəmbudlu

ƏQSİQLİ : Turuz Dictionary

əksikli. əsgikli. qaralı. çapalı. çəpəli. eybili. ayıblı. qəbeh. quraşıq. qurışıq. qırıq. qırqığ. bulaşıq. bələşik. çıpılı. ləkəli. paslı. pasaqlı. çıpıtlı

ƏQSİQLİ : Turuz Dictionary

əksikli. əsgikli.
kovsuk. oğsuq. yoxsuq. yoxana. yoxsul. yoxuz. qopuq. qırtıl. qağraz. qağrız. qaqarız. koğuz. koğruz. koğarız. kovuz. kovruz. kovarız. yavınc. möhtac. quru. yalnağ. fəqir.
yoxsun. qıyıq. qıtıq. alçaqlı. aşağlı. utanclı.
sökük. yarıq. yarlıq. kovdan. kovcan. aciz.
azıl. azlı. azınlı. azılcı. azıq. kəmik. kəmit. qalıqlı. çəntik. çantıq. çaltıq. kəntik. kərtik. kantıq. qantıq. kitikli. qıtıqlı. qırıqlı. qısırlı. qusurlu. qopuq. çala. çalaqıt. alayarım. çalayarım. (alayarımçıq. natəmam). çalabur. naqis. nuqsanlı. tamsızıl.
qıslı. qınlı. qınalı. qısıq. saçmalı. saçalı. sapmalı. sapalı. suçlu. bələşik. quraşıq. qurışıq. bulaşıq. bunaşıq. quraşıq. qurışıq. xətalı.
kəmyab.
darlıq. qıtlı. qillət.
sıxıntılı. qızlac. qıslac. qıylac. kəmbudlu