Multilingual Turkish Dictionary

ƏQSİQLƏRİN

ƏQSİQLƏRİN : Turuz Dictionary

-yaxcı pisi saylayan, açmaz ağız əksiklərin qatında. (saylayan: seçən. ayıran). (qatında: hizurunda)

ƏQSİQLƏRİN : Turuz Dictionary

-yaxcı pisi saylayan, açmaz ağız əksiklərin qatında. (saylayan: seçən. ayıran). (qatında: hizurunda)