Multilingual Turkish Dictionary

ƏQSİRƏN

ƏQSİRƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğsirən. əysirən. ocaqdan kül çəkməyə yarar kəpçə

ƏQSİRƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əksirənəkşirən. əğsirən. əğsirani. əğsərən. eysirən. eysiran. eysərə. esrən. esiran. enğsirən. ( < əkmək. enqsirmək: azaltmaq. əsgitmək. endirmək). əsgidən. bir qaba yapışan. bulaşan nərsələri qazıb qopartmaq. siyirməyə yarıyan ayqıt

ƏQSİRƏN : Turuz Dictionary

əğsirən. əysirən. yoğursun (xəmir) nərsəni kəsib, qabdan siyirmək üçün ənli kəsək, piçaq

ƏQSİRƏN : Turuz Dictionary

əğsirən. əysirən. yoğursun (xəmir) nərsəni kəsib, qabdan siyirmək üçün ənli kəsək, piçaq