Multilingual Turkish Dictionary

ƏQSİTMƏSİN

ƏQSİTMƏSİN : Turuz Dictionary

əksitməsin.
tanrı əksitməsin: tanrı qıymasın. tanrı qorusun

ƏQSİTMƏSİN : Turuz Dictionary

əksitməsin.
tanrı əksitməsin: tanrı qıymasın. tanrı qorusun