Multilingual Turkish Dictionary

ƏQSİYMƏK

ƏQSİYMƏK : Turuz Dictionary

əksiymək. azaşmaq. kəmişmək. düşüşmək. enişmək

ƏQSİYMƏK : Turuz Dictionary

əksiymək. azaşmaq. kəmişmək. düşüşmək. enişmək