Multilingual Turkish Dictionary

ƏQSİZ

ƏQSİZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əksiz.
bəkiz. səbirsiz.
əksiz. yamasız. bütün

ƏQSİZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əksiz.
əki, püsürü, əlavəsi olmayan.
tam. bütün. birtikə. birparça. təkpara.
əşsiz. taysız. taxsız. dışqıl. dışolağan. dışolağ. yekə. şaşlaqıl. çaşlaqıl. xariquladə.
əlavəsiz

ƏQSİZ : Turuz Dictionary

əksiz. kəltək. qaltaq. uyğasız. uyğarsız. uyğursuz. uyğusuz. yarsız. kötük. qursuz. görsüz. yoğursuz. təməddünsüz. mədəniyyətsiz. qırpadaq. yonulmamış. yontulmamış. ədəbsiz. kösnük. körnük. kornuq. nəzakətsiz. tərbiyəsiz

ƏQSİZ : Turuz Dictionary

əksiz. kəltək. qaltaq. uyğasız. uyğarsız. uyğursuz. uyğusuz. yarsız. kötük. qursuz. görsüz. yoğursuz. təməddünsüz. mədəniyyətsiz. qırpadaq. yonulmamış. yontulmamış. ədəbsiz. kösnük. körnük. kornuq. nəzakətsiz. tərbiyəsiz