Multilingual Turkish Dictionary

ƏQSƏN

ƏQSƏN : Turuz Dictionary


buğda əksən dərisən buğdanı, xərmən sürsən, ondan qalı samanı.
nəmə əksən şunu orarsan. (hər əksən hayla onu biçərsən)
aldış budur, boyun əğsən minərlər. (aldış: adət).
gəlir bir gün olmasın sən , onarırsın, bu gün əksən. (onarırsın: doğulusun).
becərməgin bacarsan, pozuq tuxum şorağ yer, ürün verməz ha əksən.
buğda əksən unu var, hər nə biçsən donu var

ƏQSƏN : Turuz Dictionary


çoraq topraq bərə verməz nə əksən, günbəz üsdə göt saxlamaz toğurlan. (toğurlan: dığırlan. girdəkən. girdə nərsə)

ƏQSƏN : Turuz Dictionary


əksən bitər, sorsan çıxar

ƏQSƏN : Turuz Dictionary

əksən
-urarsan. (urarsan: oraqlarsan. biçərsən. dəyərsən)

ƏQSƏN : Turuz Dictionary

-hər nə əksən əkinə, ondan çıxar tikənə. (yel becərən, boran biçər). {yel ösdürən, boran osdurar (dərər). (ösdürən: becərən)

ƏQSƏN : Turuz Dictionary


buğda əksən dərisən buğdanı, xərmən sürsən, ondan qalı samanı.
nəmə əksən şunu orarsan. (hər əksən hayla onu biçərsən)
aldış budur, boyun əğsən minərlər. (aldış: adət).
gəlir bir gün olmasın sən , onarırsın, bu gün əksən. (onarırsın: doğulusun).
becərməgin bacarsan, pozuq tuxum şorağ yer, ürün verməz ha əksən.
buğda əksən unu var, hər nə biçsən donu var

ƏQSƏN : Turuz Dictionary


çoraq topraq bərə verməz nə əksən, günbəz üsdə göt saxlamaz toğurlan. (toğurlan: dığırlan. girdəkən. girdə nərsə)

ƏQSƏN : Turuz Dictionary


əksən bitər, sorsan çıxar

ƏQSƏN : Turuz Dictionary

əksən
-urarsan. (urarsan: oraqlarsan. biçərsən. dəyərsən)

ƏQSƏN : Turuz Dictionary

-hər nə əksən əkinə, ondan çıxar tikənə. (yel becərən, boran biçər). {yel ösdürən, boran osdurar (dərər). (ösdürən: becərən)