Multilingual Turkish Dictionary

ƏQSƏQ

ƏQSƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əksək (> əksə (fars))
əkşik. çəngəkli. aslaq. sallaq.
bərk, mökəm bağlanmış.
əksək qapı

ƏQSƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əksək. bax > əksik

ƏQŞƏQ : Turuz Dictionary


əğşək dəvşək: oğşaq doğşaq. oşaq doşaq. oğşaq döğşək. oğuq döğük

ƏQŞƏQ : Turuz Dictionary


əğşək dəvşək: oğşaq doğşaq. oşaq doşaq. oğşaq döğşək. oğuq döğük