Multilingual Turkish Dictionary

ƏQT

ƏQT : Arin Turkish Etimology Dictionary

əqd. çiqin. düğün. boğum. aşıq. omuz. bənd

ƏQT : Turuz Dictionary

əğd. əkit (əktiğ: iki, neçə nərsəni birbirinə kitmək, bağlamaq.)

ƏQT : Turuz Dictionary

əğd. əkit (əktiğ: iki, neçə nərsəni birbirinə kitmək, bağlamaq.)