Multilingual Turkish Dictionary

ƏQTİŞ

ƏQTİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkdiş. iqdiş

ƏQTİŞ : Turuz Dictionary

əkdiş. tə'lim. tərbiyət.
on dildə yazan bir yola çatmaz, əkdiş dananın sonucu olmaz. (sonucu: nəhayəti). (əkdiş: tə'lim. tərbiyət).
on dildə yazan bir yola çatmaz, əkdiş dananın sonucu olmaz. (sonucu: nəhayəti). (əkdiş: tə'lim. tərbiyət)

ƏQTİŞ : Turuz Dictionary

əkdiş.
dışdan gəlib evlənmiş. evli, yurdlu olan yad, yabanı nərsə, kimsə. inteqrə olmuş.
əkitiş. əkiziş. becətiş. becəriş. pərvəriş

ƏQTİŞ : Turuz Dictionary

əkdiş. tə'lim. tərbiyət.
on dildə yazan bir yola çatmaz, əkdiş dananın sonucu olmaz. (sonucu: nəhayəti). (əkdiş: tə'lim. tərbiyət).
on dildə yazan bir yola çatmaz, əkdiş dananın sonucu olmaz. (sonucu: nəhayəti). (əkdiş: tə'lim. tərbiyət)

ƏQTİŞ : Turuz Dictionary

əkdiş.
dışdan gəlib evlənmiş. evli, yurdlu olan yad, yabanı nərsə, kimsə. inteqrə olmuş.
əkitiş. əkiziş. becətiş. becəriş. pərvəriş