Multilingual Turkish Dictionary

ƏQTİLƏŞMƏK

ƏQTİLƏŞMƏK : Turuz Dictionary

əktiləşmək. ektiləşmək. eğtiləşmək. eğitləşmək. eğit, əkdi, eğtim görmək. tərbiyət götürmək. tərbiyətə minmək. birbirinə baxıb əkdi, tərbiyət götürmək

ƏQTİLƏŞMƏK : Turuz Dictionary

əktiləşmək. ektiləşmək. eğtiləşmək. eğitləşmək. eğit, əkdi, eğtim görmək. tərbiyət götürmək. tərbiyətə minmək. birbirinə baxıb əkdi, tərbiyət götürmək