Multilingual Turkish Dictionary

ƏQTİLƏNDİRMƏK

ƏQTİLƏNDİRMƏK : Turuz Dictionary

əktiləndirmək. eğtiləndirmək. eğitim vermək. əkdi, eğit, tərbiyət götürtmək, vermək

ƏQTİLƏNDİRMƏK : Turuz Dictionary

əktiləndirmək. eğtiləndirmək. eğitim vermək. əkdi, eğit, tərbiyət götürtmək, vermək