Multilingual Turkish Dictionary

ƏQTİLƏNMƏZ

ƏQTİLƏNMƏZ : Turuz Dictionary

əkdilənməz. əklənməz. tərbiyət götürməz. əhlilənməz. ram olmaz.
qurd çağası əklənməz. (çağası: balası)

ƏQTİLƏNMƏZ : Turuz Dictionary

əkdilənməz. əklənməz. tərbiyət götürməz. əhlilənməz. ram olmaz.
qurd çağası əklənməz. (çağası: balası)