Multilingual Turkish Dictionary

ƏQTİLƏR

ƏQTİLƏR : Turuz Dictionary

əkdilər. öğrədər.
bilgə bakan bilgələrin çevrəsinə əkdilər. (ağıllı başçı bildiklərin devrəsinə öğrədər)
əkdilər aldız, əkin alsınlar

ƏQTİLƏR : Turuz Dictionary

əkdilər. öğrədər.
bilgə bakan bilgələrin çevrəsinə əkdilər. (ağıllı başçı bildiklərin devrəsinə öğrədər)
əkdilər aldız, əkin alsınlar