Multilingual Turkish Dictionary

ƏQTİQİ

ƏQTİQİ : Turuz Dictionary

biçməyi.
əkməyin əkdiki, urmağı qalsın. ( nə əkmiş, nə biçsin)

ƏQTİQİ : Turuz Dictionary

biçməyi.
əkməyin əkdiki, urmağı qalsın. ( nə əkmiş, nə biçsin)