Multilingual Turkish Dictionary

ƏQTİRMƏK

ƏQTİRMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğdirmək. bir yana sallamaq

ƏQTİRMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğdirmək. əktirmək. əktürmək.
bükmək.
üzün əğmə: turşatma.
yantatmaq. yanqatmaq. meyilləndirmək.
əkəmək. ayamaq. qorumaq. əsirgəmək. qıymamaq. qıymamaq. hifz edmək. diriğ edmək

ƏQTİRMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğdirmək. ulıtmaq. bükdürmək

ƏQTİRMƏK : Turuz Dictionary

əğdirmək. qatlatıdmaq. əlaltılamaq. bükdürmək. tapıdırmaq. tapıdırtmaq. sültələmək. tabe' edmək

ƏQTİRMƏK : Turuz Dictionary

əğdirmək. qatlatıdmaq. əlaltılamaq. bükdürmək. tapıdırmaq. tapıdırtmaq. sültələmək. tabe' edmək