Multilingual Turkish Dictionary

ƏQTİSİZ

ƏQTİSİZ : Turuz Dictionary

əkdisiz. ədəbsiz. tə'limsiz.
əkdisiz uşaq yaşamış, yarımamış

ƏQTİSİZ : Turuz Dictionary

əkdisiz. ədəbsiz. tə'limsiz.
əkdisiz uşaq yaşamış, yarımamış