Multilingual Turkish Dictionary

ƏQTİYİ

ƏQTİYİ : Turuz Dictionary


qorx ondanki savurduğu küldən, əkdiyi güldən danışmıya.
qutlu elə əkdiyi düşər, qaylusuna dürtülmüşü. (dürtülmüşü: soxulmuşu). (qaylusuna: bəlalısına. bəlalı elə)

ƏQTİYİ : Turuz Dictionary


qorx ondanki savurduğu küldən, əkdiyi güldən danışmıya.
qutlu elə əkdiyi düşər, qaylusuna dürtülmüşü. (dürtülmüşü: soxulmuşu). (qaylusuna: bəlalısına. bəlalı elə)