Multilingual Turkish Dictionary

ƏQTİYİN

ƏQTİYİN : Arin Turkish Etimology Dictionary

kötüyə iyi dedin, iyiyə kötü, əkdiyin tuxum bitdi götür

ƏQTİYİN : Turuz Dictionary

-əkdiyin biçilir yarın, kəsdiyin olacaq payın

ƏQTİYİN : Turuz Dictionary


hamı əkdiyin dərməz, hamı barcağa ərməz. (barcaq: amac. məqsəd. mənzil).
kardeşim! əkilən biçilir. (əkilən biçilər).
əkdiyimi biçərim.
əkdiyivi biçərsin.
əkdiyini biçəcək (əkdiyin biçər).
əkdiyimiz biçərik.
əkdiyizi biçərsiz.
əkdiklərin biçərlər.
hər kəs əkdiyin bicmiş

ƏQTİYİN : Turuz Dictionary


yol üstündə nə bulduğun gözləmə, keçən günlər nə əkdiyin izləmə, bu gün əkib, bu gün biçib tox yaşa

ƏQTİYİN : Turuz Dictionary

əkdiyin.
hamı öz əkdiyin orasımaz. (hamı öz əkdiyin biçmək istəməz). (kənidi işlərin sonucun alqamaq (qəbulluq) istəməz)

ƏQTİYİN : Turuz Dictionary

-əkən əkdiyin yeyər, əkməyən kəlləsin. (əkən əkdiyin yeyər, əkməyən başın)

ƏQTİYİN : Turuz Dictionary

-əktiyin biçmək

ƏQTİYİN : Turuz Dictionary

-əkdiyin biçilir yarın, kəsdiyin olacaq payın

ƏQTİYİN : Turuz Dictionary


hamı əkdiyin dərməz, hamı barcağa ərməz. (barcaq: amac. məqsəd. mənzil).
kardeşim! əkilən biçilir. (əkilən biçilər).
əkdiyimi biçərim.
əkdiyivi biçərsin.
əkdiyini biçəcək (əkdiyin biçər).
əkdiyimiz biçərik.
əkdiyizi biçərsiz.
əkdiklərin biçərlər.
hər kəs əkdiyin bicmiş

ƏQTİYİN : Turuz Dictionary


yol üstündə nə bulduğun gözləmə, keçən günlər nə əkdiyin izləmə, bu gün əkib, bu gün biçib tox yaşa

ƏQTİYİN : Turuz Dictionary

əkdiyin.
hamı öz əkdiyin orasımaz. (hamı öz əkdiyin biçmək istəməz). (kənidi işlərin sonucun alqamaq (qəbulluq) istəməz)

ƏQTİYİN : Turuz Dictionary

-əkən əkdiyin yeyər, əkməyən kəlləsin. (əkən əkdiyin yeyər, əkməyən başın)

ƏQTİYİN : Turuz Dictionary

-əktiyin biçmək