Multilingual Turkish Dictionary

ƏQTİYİNTƏN

ƏQTİYİNTƏN : Turuz Dictionary

-əkdiyindən o çıxar kin əkisən. (kin
ki)

ƏQTİYİNTƏN : Turuz Dictionary

-əkdiyindən o çıxar kin əkisən. (kin
ki)