Multilingual Turkish Dictionary

ƏQTİYİVİ

ƏQTİYİVİ : Turuz Dictionary


kardeşim! əkilən biçilir. (əkilən biçilər).
əkdiyimi biçərim.
əkdiyivi biçərsin.
əkdiyini biçəcək (əkdiyin biçər).
əkdiyimiz biçərik.
əkdiyizi biçərsiz.
əkdiklərin biçərlər

ƏQTİYİVİ : Turuz Dictionary

-yazı yazan özünsən, əkdiyivi biçərsən

ƏQTİYİVİ : Turuz Dictionary


kardeşim! əkilən biçilir. (əkilən biçilər).
əkdiyimi biçərim.
əkdiyivi biçərsin.
əkdiyini biçəcək (əkdiyin biçər).
əkdiyimiz biçərik.
əkdiyizi biçərsiz.
əkdiklərin biçərlər

ƏQTİYİVİ : Turuz Dictionary

-yazı yazan özünsən, əkdiyivi biçərsən