Multilingual Turkish Dictionary

ƏQTİYƏ

ƏQTİYƏ : Turuz Dictionary


əkdiyə ilik: tərbiyətə cirgə.
sayqılıq bilik, əkdiyə ilik. (sayqılıq bilik: sayqıdan, hörmətdən olan bilgi)

ƏQTİYƏ : Turuz Dictionary


əkdiyə ilik: tərbiyətə cirgə.
sayqılıq bilik, əkdiyə ilik. (sayqılıq bilik: sayqıdan, hörmətdən olan bilgi)