Multilingual Turkish Dictionary

ƏQTƏŞ

ƏQTƏŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkdəş.
sevgi. məhbub.
mürəkkəb.
aşın. qırma. qarışıq soylu. dorəgə.
qırqan (qırıqqan < qırıq: qopuq. bütün olmayan. + qan). aşınlıq. mələz. qarışıq qanlı. qırıq.
əkiz. əkiş. əkşin. (< əkmək) birgə oluşan, doğuşan

ƏQTƏŞ : Turuz Dictionary

əkdəş. qohum.
öz əkdəşin qıymırsa, özgəsindən gözləmə

ƏQTƏŞ : Turuz Dictionary

əkdəş.
iki çeşitdən oluşan.
mütəcanis.
əkdəş sözlər.
əkəş. bir şəkilli, bir səsli olub, iki anlam daşıyan söz.
əkəş. əkdəş. bir şəkilli, bir səsli olub, iki anlam daşıyan söz. cinas

ƏQTƏŞ : Turuz Dictionary

əkdəş. çaprıt. qırqan (qırqqan < qırıq: qopuq. bütün olmayan. + qan). qırma. qırıq. qırna. qırçıl. qırçal. qırqıl. mələz. aşın. qarışıq qanlı

ƏQTƏŞ : Turuz Dictionary

əkdəş. qohum.
öz əkdəşin qıymırsa, özgəsindən gözləmə

ƏQTƏŞ : Turuz Dictionary

əkdəş.
iki çeşitdən oluşan.
mütəcanis.
əkdəş sözlər.
əkəş. bir şəkilli, bir səsli olub, iki anlam daşıyan söz.
əkəş. əkdəş. bir şəkilli, bir səsli olub, iki anlam daşıyan söz. cinas

ƏQTƏŞ : Turuz Dictionary

əkdəş. çaprıt. qırqan (qırqqan < qırıq: qopuq. bütün olmayan. + qan). qırma. qırıq. qırna. qırçıl. qırçal. qırqıl. mələz. aşın. qarışıq qanlı