Multilingual Turkish Dictionary

ƏQTƏCİ

ƏQTƏCİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əxtəci axtaçı. miraxur

ƏQTƏÇİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əxtəçi. əxtəbəy. ağtabəy

ƏQTƏÇİ : Turuz Dictionary

əkdəçi.
öğrətici. əkidiçi. eğitici. öğrətmən. tərbiyət verici. mürəbbi. məəllim. müəllim.
> axtaçı: özəlliklə at üçün işlənib

ƏQTƏÇİ : Turuz Dictionary

əkdəçi.
öğrətici. əkidiçi. eğitici. öğrətmən. tərbiyət verici. mürəbbi. məəllim. müəllim.
> axtaçı: özəlliklə at üçün işlənib