Multilingual Turkish Dictionary

ƏQTƏLMƏK

ƏQTƏLMƏK : Turuz Dictionary

əkdəlmək. əkdənmək. öğrənmək. tərbiyət olmaq, almaq. baraşınmaq. pərvəriş tapmaq.
çalış bilik əkdən

ƏQTƏLMƏK : Turuz Dictionary

əkdəlmək. əkdənmək. öğrənmək. tərbiyət olmaq, almaq. baraşınmaq. pərvəriş tapmaq.
çalış bilik əkdən