Multilingual Turkish Dictionary

ƏQTƏNMƏK

ƏQTƏNMƏK : Turuz Dictionary

əkdənmək. əkdəlmək. öğrənmək. tərbiyət olmaq, almaq. baraşınmaq. pərvəriş tapmaq.
çalış bilik əkdən

ƏQTƏNMƏK : Turuz Dictionary

əkdənmək. əkdəlmək. öğrənmək. tərbiyət olmaq, almaq. baraşınmaq. pərvəriş tapmaq.
çalış bilik əkdən