Multilingual Turkish Dictionary

ƏQVAM

ƏQVAM : Turuz Farsca - Türkce

kərit

ƏQVAM : Turuz Farsca - Türkce

kəsik

ƏQVAM : Turuz Farsca - Türkce

kəsit

ƏQVAM : Turuz Farsca - Türkce

qadaş

ƏQVAM : Turuz Farsca - Türkce

qata xiş. xişavənd.
özüdə bizim kəsikdir: qohumdur

ƏQVAM : Turuz Farsca - Türkce

qohum

ƏQVAM : Turuz Farsca - Türkce

qohum qovm. xişavənd.
qadaş qadaşa qovuşdu

ƏQVAM : Turuz Farsca - Türkce

oğuş

ƏQVAM : Turuz Farsca - Türkce

oyma

ƏQVAM : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər. "qövm" söz. cemi] kit.
Tayfalar, qövmler. Vətəndaşlarımın bu tərəqqi zamanında, bu telefon və elektrik əsrində ki,
sair miləl və əqvam artıq sürətlə irəli gedib özləri üçün ixtiyarlar və imtiyazlar axtarmaqdadırlar,
geridə qalmaqları
. məni heyrətə saldı. F.Köçerli.
// Tayfa.
Qohumlar, qohum-eqreba. Ona görə bu şəxs nəinki
. öz əqvamının, bəlkə cəmi şəhər əhlinin əlindən getdi. Ə.Haqverdiyev. Ağanın özünün və əqvamının salamatlığı təmin olunmalıdır.. M.S.Ordubadi.