Multilingual Turkish Dictionary

ƏR MEYDANI

ƏR MEYDANI : Turuz Farsca - Türkce

gürəş alanı güclü çəkişik, çəkiş bəkiş, mücadilə yapılacaq yer