Multilingual Turkish Dictionary

ƏRĞUŞTƏK

ƏRĞUŞTƏK : Az Turkish Farsi

ا.قدنام نوعی بازی. یکی خم می‌شود دست به زانو و دیگری از روی او می‌پرد