Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİŞİŞ

ƏRİŞİŞ : Turuz Dictionary

ulaşış. qazanış. yetiniş. ediniş

ƏRİŞİŞ : Turuz Dictionary

ulaşış. qazanış. yetiniş. ediniş