Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİŞİR

ƏRİŞİR : Turuz Dictionary

yetimləşir. pişir.-kişi, yaşamaqla dəğişir, baş, çəkə çəkə ərişir..¶-kişi, yaşamaqla dəğişir, baş, çəkə çəkə ərişir. {yaşamaq, durmuş, öz etgisin, istər istəməz kişi üzərinə bıraxır, baş gördükləri, taşrıvalar, təcrübələr ilə yetişir.(durmuş
həyat) (baş: ağıl) (ərişir: yetimləşir. pişir)}

ƏRİŞİR : Turuz Dictionary

yetimləşir. pişir.-kişi, yaşamaqla dəğişir, baş, çəkə çəkə ərişir..¶-kişi, yaşamaqla dəğişir, baş, çəkə çəkə ərişir. {yaşamaq, durmuş, öz etgisin, istər istəməz kişi üzərinə bıraxır, baş gördükləri, taşrıvalar, təcrübələr ilə yetişir.(durmuş
həyat) (baş: ağıl) (ərişir: yetimləşir. pişir)}