Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİŞƏ

ƏRİŞƏ : Turuz Dictionary

barışa. çatağa. nailiyyətə.
nə görmüsən çalış yarış gücün sən, hər barışa min çabamız gərəkli.
tüm barışa yollar açar iş çalış. (barışa. çatağa. ərişə. nailiyyətə).
çalış yarış yollar açmış barışa. (barışa. çatağa. ərişə. nailiyyətə).
yarış işdir, tüm barışa yol açan. (barışa. çatağa. ərişə. nailiyyətə)
tüm barışa altın haçar, yarış iş. (barışa. çatağa. ərişə. nailiyyətə)

ƏRİŞƏ : Turuz Dictionary

barışa. çatağa. nailiyyətə.
nə görmüsən çalış yarış gücün sən, hər barışa min çabamız gərəkli.
tüm barışa yollar açar iş çalış. (barışa. çatağa. ərişə. nailiyyətə).
çalış yarış yollar açmış barışa. (barışa. çatağa. ərişə. nailiyyətə).
yarış işdir, tüm barışa yol açan. (barışa. çatağa. ərişə. nailiyyətə)
tüm barışa altın haçar, yarış iş. (barışa. çatağa. ərişə. nailiyyətə)