Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİŞMƏNİN

ƏRİŞMƏNİN : Turuz Dictionary

-bir saldırının, saldırmanın, icəşmənin, ərişmənin, əğrilik, basqının qabağında qanı oyanıb, qaynayıb işə keçməlik: qayrıq. qeyrət. qursaq. qorsaq. çalqış. atdımlama. təşəbbüs edmə. baş qaldırma. təşəbbübs göstərmə

ƏRİŞMƏNİN : Turuz Dictionary

-bir saldırının, saldırmanın, icəşmənin, ərişmənin, əğrilik, basqının qabağında qanı oyanıb, qaynayıb işə keçməlik: qayrıq. qeyrət. qursaq. qorsaq. çalqış. atdımlama. təşəbbüs edmə. baş qaldırma. təşəbbübs göstərmə