Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİŞMƏZ

ƏRİŞMƏZ : Turuz Dictionary


yaxşı oğlan yaman yoldaş tutunsa, qalar yoldan barçağına ərişməz. (barçağına: mənzilinə. məqsədinə)

ƏRİŞMƏZ : Turuz Dictionary


yaxşı oğlan yaman yoldaş tutunsa, qalar yoldan barçağına ərişməz. (barçağına: mənzilinə. məqsədinə)