Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİB

ƏRİB : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğrib. əğrik. əğik. əğri. qıyqac. qayğıc. qayğac. qeyqac. qeyqıc. kəc. kəj. hər nəyin əğrisinə, büküyünə, sapıqna, yayıqına, yazıqına, yozuquna, münhənisinə, inhiraflısına, münhərifinə deyilir

ƏRİB : Turuz Farsca - Türkce

əğri

ƏRİB : Turuz Farsca - Türkce

qıyqac