Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİC

ƏRİC : Arin Turkish Etimology Dictionary

əriş. ərəm. erəm. irəm. ərək. ərəş. ərəc.
kəsit. kəsti. kəstəm. kəstim. qəsd. yönə. yönək. yönət. daşın. daşnaq. daşnat. axın. adaq. ataq. amac. amca. iməc. imcə. istək. istəm. istəş. niyyət.
ilgi. ilək. ilgə. ilət. iltə. ilə. sanı. sayqı. sevgi. istək. istəm. istəş.
mənim könlümə: mənin xətrimə

ƏRİC : Turuz Dictionary

əric. ərinc. ne'mət.
tanrı əricin savğala artsın günə gündən. (savğala: şükr ed)

ƏRİC : Turuz Dictionary

əriş. ərək. ərəş. ərəc. ərəm. erəm. irəm. istənc. istəş. istək. istəm. istəş. qırım. kişmir. kişmat. kişmit. keşmir. keşmat. keşmit. çəkmir. çəkmit. çəkmat. kös. köğs. köğüs. köks. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. qoştax. qıldıq. qıldıç. qıldım. qıldın. qılağıc. könd. çönd. dönd. qopca. tutsuq. iradə. xastə.
burda işləməyə köndüm yoxdur

ƏRİÇ : Turuz Dictionary

ərik. ərim. ərip. əris. qayın. yumşaq. yumuşaq. yubağ. yobağ. kövəgə. kövəg. sulan. sölən. sülən. mulayim. (ləyyin)

ƏRİÇ : Turuz Dictionary

ərik. ərim. ərip. əris. geçişli. mulayim. yumuşaq

ƏRİÇ : Turuz Dictionary

ərik. ərim. ərip. əris. soruq. soruğ. soğulan. sövlən. sevəcən. gəvrək. lətif. mühibb. mulayim

ƏRİC : Turuz Dictionary

əric. ərinc. ne'mət.
tanrı əricin savğala artsın günə gündən. (savğala: şükr ed)

ƏRİC : Turuz Dictionary

əriş. ərək. ərəş. ərəc. ərəm. erəm. irəm. istənc. istəş. istək. istəm. istəş. qırım. kişmir. kişmat. kişmit. keşmir. keşmat. keşmit. çəkmir. çəkmit. çəkmat. kös. köğs. köğüs. köks. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. qoştax. qıldıq. qıldıç. qıldım. qıldın. qılağıc. könd. çönd. dönd. qopca. tutsuq. iradə. xastə.
burda işləməyə köndüm yoxdur

ƏRİÇ : Turuz Dictionary

ərik. ərim. ərip. əris. qayın. yumşaq. yumuşaq. yubağ. yobağ. kövəgə. kövəg. sulan. sölən. sülən. mulayim. (ləyyin)

ƏRİÇ : Turuz Dictionary

ərik. ərim. ərip. əris. geçişli. mulayim. yumuşaq

ƏRİÇ : Turuz Dictionary

ərik. ərim. ərip. əris. soruq. soruğ. soğulan. sövlən. sevəcən. gəvrək. lətif. mühibb. mulayim