Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİF

ƏRİF : Turuz Dictionary

əritz. arif. nərsədə, bir konuda ərinmiş, sinmiş, içinə keçmiş, içlənmiş kimsə

ƏRİF : Turuz Dictionary

əritz. arif. nərsədə, bir konuda ərinmiş, sinmiş, içinə keçmiş, içlənmiş kimsə