Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİK XƏŞABЇ

ƏRİK XƏŞABЇ : Az Turkish Farsi

اپختة زردآلوی خشک که در شب نشینیهای زمستانی خورده می‌شود. (گویش زنوز)